Hostmann-Steinberg GmbH
Celle

Branża: Lakiery i farby
Rozruch systemu: 2003

Rodzaj rozwiązania:

  • Roboty paletyzujące
  • System zarządzania magazynem
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Wózki transportowe
  • Zautomatyzowane magazyny palet

Web:    www.hostmann-steinberg.de

Hostmann-Steinberg

Transport farb w firmie Hostmann

Zaplanowanie i oddanie do użytku  przez BSS magazynu surowca i wyrobów gotowych było szczególnym wyzwaniem w związku z tym, że transport niezabezpieczonych kontenerów z farbą w bardzo dynamiczny wagonach i układnicach musiał być prowadzony ze specjalną regulacją cyklu ruchu, aby uniknąć wstrząsu zaraz po starcie i hamowaniu. Magazyn wysokiego składowania z pojedynczą głębokością miejsc składowania, z 4 alejami powiązanych układnic do składowania Europalet, palet siatek i pojemników po farbie został zbudowany w konstrukcji silosu, w której konstrukcja regałów stanowi konstrukcję nośną dla ścian i dachu.

Ponadto innymi szczególnymi cechami jest zautomatyzowanie załadunku i rozładunku maszyną do paletyzacji i kolejność wybierania palet na stacji według zasady "towar do człowieka" z bezpośredniego połączenia ze strefą wysokiego składowania. Stacje kompletacji zostały zainstalowane na specjalnych stalowych platformach. Zintegrowano się z SAP, który jest systemem zarządzającym zamówieniami klientów.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl