Lebensmittel-Handelskette 

Branża: Żywność
Rozruch systemu: 2010

Rodzaj rozwiązania:

  • Przenośniki pojemników
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części


Sieć detaliczna żywności, 5 chłodni

Sieć detaliczna żywności w Niemczech działa, jako sieć sklepów różnej wielkości, w różnych miejscach i obejmująca zróżnicowany zakres towarów. BSS otrzymał zlecenie wdrożenia wydajnych systemów magazynowania i kompletacji zamówień, w pięciu różnych lokalizacjach. Zakres projektu każdej z lokalizacji obejmował pięć alei, zautomatyzowane strefy z podwójną głębokością miejsc składowania drobnych części, na 7.800 pojemników.  Oprócz tego wprowadzono urządzenia do obsługi wprowadzania i wyprowadzania jednostek z miejsc składowania, a także kompletacji zamówień. Stworzono również 355 m długości system transportu palet z podnośnikami (podnoszenie i opuszczanie), osiem stacji przepakowywania, z bezpośrednim połączeniem do urządzeń przeładunku pojemników. Trzy z pięciu lokalizacji działają już produkcyjnie .

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl