BRAX Leineweber GmbH & Co. KG
Herford

Branża: Tekstylia

Rodzaj rozwiązania:

  • Kalkulacja przepływu materiału
  • Komputerowe wspomaganie pakowania
  • Przenośniki kartonów
  • Rozwiązania składowania kartonów
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Web:    www.brax-fashion.com

BRAX

Leineweber – Automatyczny magazyn drobnicy  z podwójną głębokością miejsc składowania w przemyśle odzieżowym

BSS dostarczył wyposażenie do nowego centrum dystrybucyjnego Leineweber w Brax- Knitwear.  Centrum dystrybucyjne drobnych części zostało wyposażone w dwie aleje, ze zautomatyzowaną strefą składowania dla różnej wielkości kartonów. Magazyn obsługuje kartony z tkaninami, które mogą być umieszczone na podwójnej głębokości składowania. Urządzenia do przeładunku kartonów połączone są z regałami przepływowymi strefy wstępnej kompletacji. Skompletowane pojemniki z towarem transportowane są bezpośrednio do stref wysyłkowych lub do zautomatyzowanej strefy składowania w celu tymczasowego przechowywania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zautomatyzowany magazyn może pełnić także rolę bufora strefy wysyłkowej. System kontroluje wszystkie ruchy magazynowe w czasie rzeczywistym i daje pełny obraz instalacji i jej bieżącego stanu.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl