Otto Bock HealthCare GmbH
Königsee

Branża: Sprzęt rehabilitacyjny
Rozruch systemu: 2005

Rodzaj rozwiązania:

  • Kalkulacja przepływu materiału
  • Przenośniki pojemników
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części
  • Zautomatyzowane magazyny palet

Web:    www.ottobock.de

Otto Bock

Otto Bock - Nowe centrum logistyczne sprzętu rehabilitacyjnego

BSS wyposażyło nowe centrum logistyczne Otto Bock, wiodącego producenta sterowanych mikroprocesorem protez i wózków inwalidzkich, w urządzenia do składowania i kompletacji zamówień.

Obiekt składa się z magazynu palet z dwoma alejami i stref zautomatyzowanego składowania drobnych części wraz z systemem transportowym. Podwójna głębokość składowania jest używana zarówno w strefie wysokiego składowania magazynu paletowego oraz strefie składowania drobnych części. Wdrożony system kontroli przepływu materiałów komunikuje się ze sterownikami oraz klienckim systemem zarządzania magazynem.

W grudniu 2009 r. klienci zdecydowali się na budowę nowego magazynu wysokiego składowania w Duderstadt. Generalny wykonawca TGW zlecił BSS kompletne wyposażenie automatycznych układnic i innych urządzeń obsługi palet, jak również realizację wizualizacji procesów.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl