Pfanner Getränke Ges.m.b.H. & Co. KG
A-Enns

Branża: Napoje
Rozruch systemu: 2003

Rodzaj rozwiązania:

  • System zarządzania magazynem
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Wózki transportowe
  • Zautomatyzowane magazyny palet

Web:    www.pfanner.com

Pfanner

Pfanner - największy w Austrii producent napojów buduje z BSS

BSS jako generalny wykonawca wybudował nowe centrum dystrybucji produktów dla jednej z szybko rozwijających się firm w Unii Europejskiej. Magazyn wysokiego składowania z czterema alejami o pojemności 11.500 palet ma zostać rozszerzony w drugim etapie do 6 alej (około 18 000 palet). Wytwarzane w czasie produkcji kartony soku są automatycznie znakowane. Magazyn wysokiego składowania jest połączony przez odpowiednio zaprojektowany i wykonany sprzęt przeładunkowy z 8 maszynami do paletyzowania.

W magazynie wykorzystuje się specjalną strategię dwukrotnego cyklu układnic z dwoma urządzeniami przeładunkowymi do składowania na jednej głębokości. Wydajność systemu wynosi 160 palet / godz. W drugiej fazie rozwoju jest zapewnienie wyprowadzanie 260 palet / godz. System działa w systemie 3 zmianowym w związku z czym oczekiwana wydajność to koło 5000 palet/dzień. Ta wysoka wydajność uzyskiwana jest się między innymi przez klasyfikację ABC i równomierne rozmieszczenie elementów w alejach bocznych. System kontroluję datę ważności, zarządza partiami oraz obsługuje pół i ćwierć palety.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl