Rossmann Logistikgesellschaft mbH
Landsberg

Branża: Apteki
Rozruch systemu: 2006

Rodzaj rozwiązania:

  • Boczne regały kompletacyjne
  • Kalkulacja przepływu materiału
  • Kompletacja towaru z palet
  • PickByLight
  • Przenośniki pojemników
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części
  • Zautomatyzowane magazyny palet

Web:    www.rossmann.de

Rossmann

Rossmann - sieć drogerii z nowoczesnym centrum dystrybucji

BSS rozbudował centrum dystrybucji trzeciej co do wielkości sieci drogerii w Niemczech. Dostarczono wszystkie urządzenia do sterowania i zarządzania systemem przepływu materiału dla siedmiu alei, magazynu wysokiego składowania z podwójną głębokością miejsc, z kompletacją palet, w tym automatycznym uzupełnianiem za pomocą czterech układnic. BSS kontroluje również napowietrzne jednotorowe trasy z wózkami typu monorail, która łączy magazyn wysokiego składowania z miejscem kompletacji zamówień. Wyniki symulacji pokazały, że transport palet 60 wagonami będzie wystarczający aby uzyskać wymaganą, wysoką wydajność.


Dziewięć alej, zautomatyzowane strefy z podwójną głębokością miejsc składowania drobnych części do pojemników są połączone urządzeniami przeładunkowymi i systemem transportu rolkowego. Strefy te wysażon w system kompletacji pick-by-light zawierający 3780 kanałów kompletacji o wysokiej wydajności. Strefa Pick-by-light jest podzielona na 36 podstref, z możliwością rozbudowy obiektu o dodatkowe 1296 wyświetlaczy. Dostarczony system zarządzający  jest uruchomiony na wysokiej dostępności klasterze sprzętowym.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl