Siemens Healthcare Diagnostics
Duisburg

Branża: Farmacja
Rozruch systemu: 2008

Web:    www.medical.siemens.com

Siemens

Siemens HealthCare Diagnostics, Duisburg

Siemens Healthcare jest jedną z wiodących na świecie firm w dziedzinie diagnostyki in-vitro. W 2008 BSS zlecono dostarczenie kompletnej technologii sterowania na rozbudowę magazynu dystrybucyjnego, w tym zautomatyzowanych stref składowania drobnych części, systemów przeładunku kontenerów i palet oraz układnicy artykułów zmrożonych. Dostawa obejmowała częściową konwersję istniejących urządzeń przeładunkowych i sprzętu do składowania. Ponadto, cały system kontroli istniejących urządzeń przeładunku kontenerów został poddany modernizacji. Zwiększyło to wielokrotnie możliwości istniejącego obiektu dystrybucyjnego.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl