Voith Turbo Schneider Propulsion
Heidenheim

Branża: Mechanika
Rozruch systemu: 2008

Rodzaj rozwiązania:

  • System zarządzania magazynem
  • Technologia transportu palet
  • Technologia transportu pojemników
  • Wizualizacja
  • Wózki transportowe
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części
  • Zautomatyzowane magazyny palet

Web:    www.voithturbo.de

Voith Turbo

Voith Turbo Marine - Systemy napędowe dla okrętów, światowa wysyłka poszczególnych części

BSS jako generalny wykonawca zaplanował i wdrożył zautomatyzowane strefy składowania drobnych części transportowane na tackach i strefy wysokiego składowania palet, każdy z jedną aleją, dla nowego magazynu centralnego w Heidenheim. System zarządzania magazynem z BSS komunikuje się dwoma systemami SAP klienta.

Tacki i palety są dostarczane dwoma alejami do automatycznej strefy kompletacji zamówień  odpowiednimi wózkami przy użyciu tego samego sprzętu przeładunkowego. Jeśli jest to konieczne, palety są buforowane w specjalnej strefie wysokiego składowania i mogą być dostarczane do strefy wydania lub w razie potrzeby do montażu.

WMS zarządza kilkoma ręcznie obsługiwanymi magazynami, manager użytkownika umożliwia Klientowi samodzielne dodawanie nowych stref magazynowych.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl