WDT Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Garbsen

Branża: Farmacja
Rozruch systemu: 2004

Rodzaj rozwiązania:

  • Komputerowe wspomaganie pakowania
  • Przenośniki kartonów
  • Przenośniki pojemników
  • Radiowa transmisja danych
  • System zarządzania magazynem
  • Urządzenia do taśmowania
  • Windowe systemy pojemnikowe
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Web:    www.wdt.de

WDT

WDT – szybka kompletacja leków weterynaryjnych

BSS dostarczył firmie z branży farmacji weterynaryjnej zrealizowany „pod klucz” nowy magazyn o dużej pojemności składający się z dwóch zautomatyzowanych alei, w których ulokowano strefy składowania z miejscami o podwójnej głębokości dla drobnych towarów (leków) sprzedawanych przez WDT. W sumie uzyskano powierzchnię przechowania około 8450 pojemników. Główny proces kompletacji towarów obsługiwany jest przez system około 600 wyświetlaczy PickByLight z czego 420 obsługuje miejsca statyczne (towar jednorodny w kanale kompletacyjnym) i 168 miejsca dynamiczne. W obu przypadkach miejsca są uzupełniane automatycznie przez system z wykorzystaniem układnic. Szybko rotujące towary zbierane są ponadto bezpośrednio z palet w ostatniej z ośmiu stref kompletacji zamówień. Dla asortymentów D rotujących przygotowano specjalną strefę składowania z wykorzystaniem systemu Kardex gdzie towar umieszczony jest na 120 specjalnie przygotowanych tacach.

Kompletacja następuje bezpośrednio do kartonów wysyłkowych (pick and pack), które transportowane są przy pomocy przenośników rolkowych do 6 miejsc pakowania.
System obejmuje 2 wagi w celu sprawdzenia kompletności i jedną maszynę do otaśmowywania. 3 terminale radiowe znajdują się w specjalnej strefie kompletacji zamówień artykułów wymagających niskiej temperatury, środków znieczulających, substancji niebezpiecznych substancji i przedmiotów wielko gabarytowych. W ciągu ośmiu godzin realizowanych jest około 5.000 zleceń. System zarządzania magazynem WMS komunikuje się „online” z systemem hostowym ProAlpha.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl