Dr. Babor 
Aachen

Branża: Kosmetyki
Rozruch systemu: 2004

Rodzaj rozwiązania:

  • PickByLight
  • Przenośniki pojemników
  • Radiowa transmisja danych
  • System zarządzania magazynem
  • Wizualizacja

Web:    www.babor.de

Dr. Babor

 

Dr. Babor –Światowy dostawca kosmetyków wysokiej jakości

BSS wybudował dla producenta wysokiej jakości kosmetyków nowy, zautomatyzowany obiekt magazynowy do kompletacji zamówień. Główna metodologia kompletacji została oparta na systemie Pick-By-Light. Około 1000 wyświetlaczy cyfrowych obsługuje strefę szybkiej kompletacji w której operatorzy mogą równolegle pracować obsługując 12 jednoczesnych zleceń. Dzięki jednoczesnemu wykonywaniu pracy i bardzo szybkiej metodzie kompletacji udało się uzyskać bardzo dużą wydajność całego systemu.

W celu kontroli kompletności zleceń i wychwycenia pomyłek system wykorzystuje zintegrowane z techniką rolkową wagi dokonujące automatycznych pomiarów. Porównywana jest waga pustego pojemnika kompletacyjnego oraz pełnego – z zawartością. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zredukować wskaźnik pomyłek osób kompletujących. Po wykonaniu kontroli wagowej właściwe pojemniki kompletacyjne przekazywane są do systemu nadrzędnego Charisma, który nadzoruje proces pakowania.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl