Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei GmbH & Co. KG
Bochum

Branża: Mechanika
Rozruch systemu: 2008

Rodzaj rozwiązania:

  • Kalkulacja przepływu materiału
  • Przenośniki pojemników
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Web:    www.eickhoff-bochum.de

Eickhoff

Eickhoff Fabryka Maszyn i Części Odlewniczych GmbH & Co. KG

BSS przeprowadziła obszerną modernizację magazynu firmy Eickhoff. Automaty zastosowane w magazynie zostały wyprodukowane w 1986 roku w związku, z czym wymagały gruntownego remontu. W zaledwie cztery tygodnie kompletna automatyka (układnice paletowe) zostały całkowicie zmodernizowane a proces obejmował zarówno część mechaniczną jak i elektryczną. Dzięki tej modernizacji Klient mógł także zwiększyć wydajność procesu kompletacyjnego oraz ilość obsługiwanych jednostek paletowych w całościowym procesie logistycznym.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl