Hilti AG
Nendeln (Liechtenstein)

Branża: Technika mocowań
Rozruch systemu: 2006

Rodzaj rozwiązania:

  • Przenośniki kartonów
  • Przenośniki pojemników
  • Technologia transportu palet
  • Wizualizacja
  • Zautomatyzowane magazyny drobnych części

Web:    www.hilti.com

Hilti

Hilti

BSS otrzymało zlecenie dostarczenia kompleksowego systemu sterującego dla nowo wybudowanego centrum logistycznego w Liechtensteinie. Zakres zlecenia obejmował system do przechowywania dużych pojemników i kartonów oraz system wykorzystujący 10 układnic dla magazynu drobnych części. Wykorzystano bardzo szybkie układnice Stratus TGW, a dzięki przenoszeniu podwójnych ładunków i pojedynczej głębokości składowania w regałach uzyskano bardzo dużą wydajność systemu. Dwie niezależne od siebie przekładnie podnośnikowe pozwalają na bardzo elastyczny dostęp do kilku pojemników w tym samym czasie, nie ruszając tych, które muszą pozostać na półce. Wraz z inteligentnym sterowaniem zapewnia to osiągnięcie niewyobrażalnych wcześniej wyników. W magazynie mieści się ponad 88.000 pojemników. Czternastometrowe układnice wykorzystywane są w alejach, których długość wynosi 72 m.

BSS był również dostawcą urządzeń do obsługi palet połączonym z  magazynem wysokiego składowania, urządzeń do podnoszenia, paletyzacji i wysyłki.

BSS Polska Sp. z o. o. • ul. Długa 1-3 • 41-506 Chorzów • Tel: + 48 32 34 92 999 • Faks: + 48 32 34 92 998 • info@bss-polska․pl